Optimaliseren binnen het beheer van assistentiewoningen

In een vorig nummer van ZORG Magazine werd Digitale woonassistent voorgesteld. Een nieuwe online toepassing die een woonassistent bijstaat in het dagelijks…

Optimaliseren binnen het beheer van assistentiewoningen

Digitale woonassistent ondersteunt de lokale woonassistent én de beheersinstantie

In een vorig nummer van ZORG Magazine werd Digitale woonassistent voorgesteld. Een nieuwe online toepassing die een woonassistent bijstaat in het dagelijks beheer en de opvolging van het complex. Digitale Woonassistent wordt vandaag opgepikt door tal van zorgorganisaties en terecht. ZORG Magazine sprak met Carol Riské van Adinzo, onder andere via de projecten van Astor vzw ook zelf bij de exploitatie van verschillende projecten betrokken.

Astor heeft vandaag projecten in Wijnegem, Balen en Haacht maar is vooral gekend van het unieke project in Geel, één van de “pilootprojecten onzichtbare zorg”. In Geel (zie foto rechts) worden 168 zorgflats gerealiseerd met één of twee slaapkamers, waarvan 90 erkenningen WZC, 30 woningen voor MPI-Oosterlo en een gemeenschapscentrum met publieke voorzieningen.

Vraag gestuurde zorg

Carol Riské: “We gaan hier vraag gestuurd werken en dit in tegenstelling met het klassieke woonzorgcentrum. Bij Astor kom je immers zelfstandig wonen en de zorg wordt pas aangeboden en geleverd wanneer je dat zelf nodig hebt. In een klassiek woonzorgcentrum wordt alles overgenomen, wij gaan zeer uitgesproken voor autonomie”.
Er wordt ook de garantie gegeven dat mensen in hun flat kunnen blijven wonen, ook al worden ze zorgbehoevend. De integrale flat krijgt dan het label ROB of RVT. Ook de bijzondere mix van licht en zwaar zorgbehoevende ouderen, mensen met een mentale beperking, personen met een niet-aangeboren hersenletsel en jonge gezinnen zorgt voor een bijzondere setting.

Het Astor project in Balen (zie foto links) is een eerder klassiek project met erkende assistentiewoningen. Hiervoor werd een unieke samenwerking opgezet met het OCMW Balen en Familiehulp.

Bruggen bouwen tussen partijen

Carol Riské: “Ik sta er vandaag in voor het opvolgen van het project, de concrete opstart en natuurlijk het contact met de toekomstige bewoners. Digitale Woonassistent helpt me vandaag om deze taken te combineren. Ik beschik namelijk over een unieke tool waardoor het project beheersbaar wordt. De communicatie binnen het project wordt geoptimaliseerd zonder dat je met briefjes of nota’s moet werken. Denk maar aan het eerste contact met nieuwe bewoners. Vroeger moest ik grote bouwplannen tonen met de verschillende types flats en moest ik ook nog uitkijken op welke flats er reeds een optie stond en op welke niet. Vandaag kan ik op mijn computerscherm of tablet de plannen van zowel het complex als de niet bezette flats tonen en de geïnteresseerden een virtuele rondleiding aanbieden”

Digitale Woonassistent slaat dan ook als geen ander de brug tussen alle betrokken partijen: de beheersinstantie, de locale woonassistent, de technische dienst of onderaannemers,…

Transparantie

“Naast communicatie is een ander groot pluspunt voor mij de transparantie. Wanneer bewoners iets melden, kan dat meteen gerapporteerd worden en kan ogenblikkelijk de juiste persoon aangesproken worden. Het volledige proces van opvolging wordt op deze manier correct gedocumenteerd. Wanneer er nadien vragen rijzen van bijvoorbeeld familieleden, kan je in alle openheid de correcte opvolging aantonen. Dat zorgt enerzijds voor transparantie en creëert anderzijds een groot vertrouwen tussen de voorziening, de cliënten en hun omgeving.”

Ondersteuning

Digitale Woonassistent is een ondersteunende tool voor de lokale woonassistent en de beheersinstantie maar wil op geen enkele wijze de fysieke aanwezigheid van de woonassistent vervangen of in vraag stellen. Ook Carol Riské deelt deze visie.

“Ook voor mij is de aanwezigheid van een fysieke woonassistent cruciaal voor het welslagen van een project. Een online tool zal deze persoon nooit kunnen vervangen. Maar de praktijk wijst uit dat onze lokale woonassistenten gebaat zijn bij de structuur en de vele mogelijkheden van een dergelijke online tool.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Start typing and press Enter to search