Meer wooncomfort dankzij samenwerking Openmotics & DWA

openmotics_dwa
Meer wooncomfort dankzij samenwerking Openmotics & DWA

De samenwerking tussen Openmotics en Digitale Woonassistent (DWA) is officieel! De softwares van beide bedrijven werden aan elkaar gekoppeld en de operationele processen in functie van woonprojecten zijn op elkaar afgestemd. Ready…. Set… GO!

Vastgoedontwikkelaars zijn al enige tijd opzoek naar een totaaloplossing! En dit komt er dankzij de samenwerking tussen Openmotics & DWA.

De oplossing van DWA geeft de mogelijkheid om alle investeerders, kopers-bewoners en huurders een vraaggestuurd woonconcept aan te bieden rond wonen, diensten & zorg. Dit gecombineerd met een gespecialiseerd contactcenter & mobiele applicatie op maat van het woonproject.

De oplossing van Openmotics heeft als doel via software en hardware bewoners & eigenaars real time digitaal te informeren rond de verbruiken van hun nutsvoorzieningen, het optimaliseren van hun energiebeheer en een vroegtijdige detectie van storingen in installaties te melden.

De Totaaloplossing

Deze samenwerking verhoogt het comfort voor iedere bewoner/eigenaar.

Doordat beide softwares aan elkaar gekoppeld zijn hebben ze vaak samen een probleem reeds opgelost nog voor een bewoner het euvel opgemerkt heeft. Qua Customer Service kan dit tellen!

We verduidelijken dit graag met een voorbeeld:

Stel dat de temperaturen van de verwamingsketel plots sterk afwijken van de reguliere instellingen dan stuurt de ketel een signaal uit via de technologie van Openmotics. Het gespecialiseerd contactcenter van DWA krijgt deze melding binnen en kan via de meegeleverde data het euvel correct interpreteren.

Het contactcenter contacteert de bewoner/eigenaar en lossen samen het probleem op. Soms kan dit betekenen dat er gevraagd wordt aan de bewoner een bepaalde handeling uit te voeren waarmee alles terug in orde gebracht kan worden. Dit is sneller en goedkoper. Wanneer een interventie van een externe dienstverlener nodig is stellen we deze aan u voor. Deze dienstverlener werkt onder de garanties en de beste SLA’s zodat de klant snel verdergeholpen kan worden.

Zonder dit concept stelt de bewoner op het moment dat ze een douche willen nemen vast dat er geen warm water is met alle frustraties van dien.

Analoog & Digitaal

Wanneer je weet dat 59% van alle bewoners in nieuwbouwappartementen ouder zijn dan 60 jaar beseffen we dat (nog) niet iedereen even digitaal is.

Een bewoonster van 69 jaar zal doorgaans sneller de telefoon nemen dan digitaal haar vraag overmaken. Daarom bieden Openmotics en DWA via het 24/7 contactcenter de mogelijkheid om je vraag steeds per telefoon te kunnen stellen & te bevragen.

Maar alle bewoners worden steeds digitaler! Daarom is het toekomstgericht verstandig om je als woonproject reeds future proof te maken. Hierdoor kan iedereen via het concept zijn vraag/probleem ook sturen & real time de status van de melding opvolgen via de app.

Wil je hierover meer informatie ?

Mail dan naar info@digitalewoonassistent.be of info@openmotics.com

www.openmotics.com

www.digitalewoonassistent.be

Start typing and press Enter to search